فست فود فودلند
 • زندگی را دوست دارم

 • یک نوشیدنی گرم

 • امید به زندگی

 • قدرت لایتنهایی دوستت دارم

 • خوشبختی برای انسانها

 • آغازی دیگر

فودلند

فود لند

 

لیست غذایی فودلند
 • پیتزا  Pizza
 • برگر Burger
 • مرغ chicken
 • دسر Starter
 • تنوری  Tandoori
 • ویژه Special
 • سرد Cold
 • هات داگ Sousage
 • سوخاری Fried
پیتزا  Pizza

۱- پیتزا مخصوص فودلند 

قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان و ۴۹۰۰۰ تومان

۲- پیتزا چهارفصل 

قیمت : ۳۷۰۰۰ تومان و ۵۲۰۰۰ تومان

۳- پیتزا سوپریم

قیمت : ۳۷۰۰۰ تومان و ۵۰۰۰۰ تومان

۴- پیتزا رست بیف 

قیمت : ۴۱۰۰۰ تومان و ۶۰۰۰۰ تومان

۵- پیتزا بوقلمون

قیمت : ۳۶۰۰۰ تومان و ۵۵۰۰۰ تومان

۶- پیتزا لوکس 

قیمت : ۳۷۰۰۰ تومان

۷- پیتزا میکس 

قیمت : ۳۸۰۰۰ تومان و ۵۵۰۰۰ تومان

۸- پیتزا گوشت و قارچ 

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان و ۵۳۰۰۰ تومان

۹- پیتزا مرغ و قارچ 

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان و ۵۳۰۰۰ تومان

۱۰- پیتزا قارچ

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان و ۴۰۰۰۰ تومان

۱۱- پیتزا قارچ و سوسیس

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان و ۴۴۰۰۰ تومان

۱۲- پیتزا سبزیجات

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان و ۴۰۰۰۰ تومان

۱۳- پیتزا پپرونی

قیمت : ۳۳۰۰۰ تومان و ۴۸۰۰۰ تومان

۱۴- پیتزا دبل 

قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

۱۵- پیتزا مکزیکی

قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان و ۴۷۰۰۰ تومان

۱۶- پیتزا زبان 

قیمت : ۴۳۰۰۰ تومان و ۵۵۰۰۰ تومان

۱۷- پیتزا فیلادلفیا

قیمت : ۴۵۰۰۰ تومان و ۵۸۰۰۰ تومان

برگر Burger

۱- رویال برگر ذغالی

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۲- سوپر برگر 

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۳- سوپر رویال برگر ذغالی

قیمت : ۳۶۰۰۰ تومان

۴- زینگر

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

۵- لوکس برگر ذغالی

قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

۶- سوپر میت

 قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۷- میکس برگر ذغالی

قیمت : ۲۹۰۰۰ تومان

۸- برگر ذغالی 

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

۹- چیز برگر ذغالی

قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

۱۰- دبل چیز برگر

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۱۱- ماشروم برگر

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

۱۲- قارچ برگر ذغالی

قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

۱۳- فیلادلفیا

قیمت : ۳۸۰۰۰ تومان

۱۴- استیک گوشت با قارچ و پنیر

قیمت : ۳۴۰۰۰ تومان

مرغ chicken

۱- سینه مرغ گریل رویال

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۲- سینه مرغ گریل

قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

۳- چیکن برگر

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

۴- چیکن چیز برگر

قیمت : ۲۳۰۰۰ تومان

۵- چیکن ماشروم برگر

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

۶- سینه بوقلمون گریل

قیمت :  ۲۵۰۰۰ تومان

۷- سینه بوقلمون رویال

قیمت :  ۳۰۰۰۰ تومان

۸- مرغ گریل با قارچ و پنیر

قیمت :  ۲۵۰۰۰ تومان

دسر Starter

۱- نان سیر 

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

۲- سیب زمینی لوکس

قیمت : ۲۴۰۰۰ تومان

۳- سوپر سیب زمینی

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

۴- سیب زمینی با قارچ و پنیر 

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

۵- سیب زمینی 

قیمت :۱۰۰۰۰ تومانپ

۶- سالاد کلم 

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

۷- سالاد ماکارونی 

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

۸- سالاد فصل 

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

 

تنوری  Tandoori

۱- مخصوص تنوری 

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

۲- ژامبون استیک تنوری 

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

۳- ژامبون گوشت تنوری 

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

۴- ژامبون مرغ تنوری 

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

۵- پپرونی تنوری

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

ویژه Special

۱- مغز 

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۲- زبان 

قیمت : ۳۰۰۰۰ تومان

۳- مغز و زبان 

قیمت : ۳۱۰۰۰ تومان

۴- مغز و مرغ

قیمت : ۳۱۰۰۰ تومان

سرد Cold

۱- ژامبون فیله استیک

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

۲- ژامبون فیله گوشت 

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

۳- ژامبون فیله مرغ 

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

۴- کالباس پپرونی

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

هات داگ Sousage

۱- هات داگ رویال

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۲- هات داگ 

قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان

۳- هات داگ تنوری

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

۴- هات داگ مخصوص رویال

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۵- هات داگ با قارچ و پنیر 

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

۶- کراکف 

قیمت : ۲۱۰۰۰ تومان

۷- کراکف رویال

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

سوخاری Fried

۱- فیله سوخاری 

قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

۲- فیله سوخاری با قارچ و پنیر

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

۳- فیله سوخاری رویال

قیمت : ۳۲۰۰۰ توما

بهترین رستوران خانواده
کرج ، بلوار دانش آموز ، خیابان ابن سینا ، سیصد متری ، نبش میدان ثنایی
تلفن : ۰۲۶۳۲۷۱۹۰۰۶

منوی غذایی فودلند

User Rating: 5 ( 1 votes)
از انتخاب شما متشکریم

همچنین ببینید

بریم فود

آدرس مهرویلا (درختی) بین سه راه تهران و میدان مادر، بریم فود ( مجموعه حبیبی) …

پاسخی بگذارید