منوی دیجیتال
منوی دیجیتال

منوی سرآشپز کرج

منوی غذایی سرآشپز کرج موسوی یزدی تلفن های سفارش غذا لذت منوی دیجیتال به جای منوی کاغذی در رستوران غذای ویژه ( یکشنبه و جمعه ظهر ) 1- باقلا پلو با گردن با روغن کرمانشاهی 150000 تومان 2- باقلا پلو با ماهیچه با روغن کرمانشاهی 150000 تومان 3- باقلا پلو با گوشت گوسفندی با روغن […]